Durpės - šiuolaikinis energijos šaltinis

Nors pasaulyje atrandami vis nauji naftos ir gamtinių dujų telkiniai, o naujos technologijos leidžia žymiai padidinti jų išgavimo kiekius, tačiau pastaruoju metu vis didesnę reikšmę įgyja atsinaujinantieji energijos ištekliai, kuriuos sudaro saulės, vėjo, geoterminė, hidro energija ir  biomasė. Biomasė – tai fotosintezės produktas ir jis yra vienas labiausiai paplitusių ir plačiausiai  naudojamų atsinaujinančių energijos šaltinių, nes fotosintezės metu augalų stiebuose, šakose ir lapuose sukaupiamas energijos kiekis yra keletą kartų didesnis už pasaulio energijos poreikius. Pati sąvoka „biomasė“ yra labai plati, tai mediena, jos ruošos bei apdirbimo atliekos, durpės, žemės ūkio kultūros bei atliekos (rapsai, šiaudai), maisto pramonės organinės atliekos, nutekamųjų vandenų dumble susikaupusios organinės medžiagos ir kt

Durpės – tai organinės kilmės medžiaga, susidariusi iš nepilnai suirusių augalų, medienos liekanų ir humuso. Jos dažniausiai formuojasi reljefo pažemėjimuose, kuriuose laikinai arba nuolat susidaro perteklinis drėkinimas. Durpių formavimosi procesas yra labai lėtas. Per metus susidaro tik iki 1 mm storio durpių sluoksnis. Durpių kuras – tai gabalinės ir trupininės durpės, bei jų briketai, granulės ar kitos rūšies gaminiai. Deginant durpių kurą gaunamas energijos kiekis priklauso nuo durpių kaloringumo, drėgnumo, rūšies, jų susiskaidymo laipsnio bei nuo katilų naudingo veiksmo koeficiento (n.v.k.), jų darbo režimų sureguliavimo.

Lietuvoje jau nuo seno durpės greta malkų buvo naudojamos kurui. Paskutiniaisiais tarpukario nepriklausomos Lietuvos metais durpių buvo iškasta 230 tūkst. t ir didžioji jų dalis buvo sudeginta. Po Antrojo pasaulinio karo durpių kasyba gerokai išaugo – kasmet buvo iškasama per 2 mln. t durpių , o 1975 m. - net 3,2 mln. tonų. Iki 1970 m. kasmet apie 1,5 mln. t durpių buvo sudeginama, tačiau vėlesniais metais, pradėjus vis plačiau naudoti dujas, mazutą ir kitus iš svetur importuojamus nebrangius naftos produktus bei akmens anglį, durpės kurui vis mažiau benaudotos. 1975 m. šiluminėse elektrinėse ir statybinių medžiagų pramonės įmonėse dar buvo sudeginta apie 280 tūkst. t durpių, o po dešimties metų šiam tikslui jau buvo tesunaudota tik apie 50 tūkst. t (2-3 % bendro iškastų durpių kiekio). Durpės buvo pradėtos naudoti didelėse kolūkių fermose kraikui (iki 85% visų iškasamų durpių), apželdinimui, kompostams ir kt.

Atkūrus nepriklausomą Lietuvą ir pertvarkant ūkį, durpių pramonė, kaip ir daugelis kitų kasybos šakų, patyrė nuosmukį. Daugiausia durpių naudojusios didelės fermos buvo likviduotos, išaugus durpių pervežimo kainoms, sumažėjo ir kita jų paklausa. 1995-1997 m. durpių buvo iškasama tik tik šiek tiek daugiau nei tarpukario Lietuvoje – 250 – 280 tūkst.t.

Išaugus energetinių išteklių kainoms ir esant visiškai priklausomybei nuo jų importo, pradėta svarstyti, ar nevertėtų daugiau savų durpių panaudoti kurui. Buvo sudaryta ir 1994 m. Vyriausybės patvirtinta programa, kurioje durpių naudojimą kurui buvo numatyta laikyti prioritetiniu durpių kasyboje.

Įdomūs faktai:

  • iš tamsių susiskaidžiusių durpių yra gaminama aktyvuota anglis, kuri naudojama skysčių, dujų bei brangiujų metalų filtravimui nuo teršalų, tai yra, ir maisto ir geriamo vandens ir vaistų pramonėje.
  • Mūsų senoliai, ypač vaikams, apsinuodijusiems maistu, duodavo suvalgyti medžio anglies, nes jau tada pastebejo, kad anglis mažina apsinuodijimo pasekmes.
  • Lietuvoje nuo senų laikų durpės buvo naudojamos kurui. Yra duomenų, kad dar 19 a. pradžioje ten, kur stigo miškų, buvo kasamos ir kurui naudojamos durpės.

Asociacijos naujienos

2017-06-13 Naujienos

Apie meilę durpėms

Apie meilę durpėms

Nuotaikingas filmukas apie atsakingą požiūrių į durpių gavybą ir darbuotojų gerovę.

2017-04-21 Naujienos

UAB Klasmann-Deilmann Šilutė skatina vietinį sportą  

UAB Klasmann-Deilmann Šilutė skatina vietinį sportą  

UAB Klasmann-Deilmann Šilutė jau ne pirmus metus remia įvairias vietos sporto šakas. Tokiu būdu įmonė prisideda prie Šilutės jaunimo užimtumo ir sveikos gyvensenos propagavimo. Šįkart įmonės dėmesio vėl sulaukė Šilutės krepšinio klubas.Asociacijos nariai / Durpių gamyba ir perdirbimas

Klasmann-Deilmann Šilutė

Pagrindinė Bendrovės veikla yra durpių gavyba ir  perdirbimas.

Klasmann-Deilmann Laukėsa

Pagrindinė Bendrovės veikla yra durpių gavyba ir  perdirbimas.

Legra

Pagrindinė bendrovės veikla yra durpių gavyba.

Sulinkiai

Pagrindinė bendrovės veikla yra durpių gavyba, perdirbimas ir prekyba.

Rėkyva

Pagrindinė bendrovės veikla yra durpių gavyba, perdirbimas ir prekyba.

Sprendimas: Creative Partner