Prof. Jurgio Vidmanto vardo nominacijos nuostatai

PATVIRTINTA
Tarybos 2006 rugsėjo 15 d  nutarimu Nr 1.

Lietuvos durpių įmonių asociacijos „Lietuviškos durpės“ Prof. Jurgio Vidmanto vardo garbės durpininko nominacijos

NUOSTATAI

Lietuvos durpių įmonių asociacija „Lietuviškos durpės“, atsižvelgdama į asociacijos narių siūlymą, pagerbdama žymaus durpių mokslo Lietuvoje pradininko Prof. Jurgio Vidmanto nuopelnus durpių mokslui bei pramonei ir siekdama paskatinti Lietuvos durpių mokslo ir pramonės šakos raidą, puoselėti šio žymaus žmogaus atminimą, steigia prof. Jurgio Vidmanto vardo garbės durpininko nominaciją.

Prof. Jurgis Vidmantas (1900 – 1993)

Profesorius Jurgis Vidmantas gimė Maskvoje, kur ir gyveno ir mokėsi gimnazijoje iki 1918 m. Vėliau 1924 metais grįžo į Lietuvą mokytis ir dirbti Kauno valstybiniame universitete. 1944 m. čia, jo iniciatyva, buvo įkurta Durpininkystės katedra, kuriai jis vadovavo iki 1964 m. Tai buvo savo srities profesionalas bei aktyvus mokslininkas, apgynęs keletą disertacijų, kurių viena – iš durpių mokslo srities. 1948 m. jam suteiktas docento, 1952 m. – profesoriaus vardas. Profesorius Jurgis Vidmantas buvo aukštos kultūros ir išsilavinimo žmogus, talentingas mokslininkas ir pedagogas. Jis laisvai kalbėjo penkiomis užsienio kalbomis (anglų, prancūzų, rusų, lenkų, vokiečių), skaitė lotyniškai ir graikiškai. Jam vadovaujant Durpininkystės katedra paruošė nemažai durpių pramonės specialistų, kurie ir šiandien sėkmingai dirba šios pramonės šakos įmonėse.

Nominacijos skyrimo tvarka

Lietuvos durpių įmonių asociacijos „Lietuviškos durpės“ Jurgio Vidmanto vardo Garbės durpininko nominacija skiriama:

1. Prof. Jurgio Vidmanto vardo medalis už asmeninius nuopelnus durpių mokslui ir pramonei: už žymų indėlį  durpių moksle, įdiegtas naujas ir efektyvias technologijas durpių pramonėje, žymų indėlį žinių plėtrai, specialistų rengimui ir personalo tobulinimui.


2. Asmenims, kurie pagerbti Jurgio Vidmanto vardo garbės durpininko nominacija, įteikiamas sertifikatas  ir piniginė premija.
3. Pasiūlymus nominacijai gali teikti Lietuvos durpių įmonių asociacijos „Lietuviškos durpės“ nariai..
4. Pasiūlymai dėl laureatų prof.Jurgio Vidmanto vardo garbės durpininko nominacijai pateikiami Lietuvos durpių įmonių asociacijai, kuri organizuoja ir  atlieka visą su tuo susijusį darbą.
5. Kandidato nominacijai pristatymo dokumentuose pateikiama:

  • Trumpa biografija (CV),
  • Veikla:
  • Pramonėje,
  • Mokslo ir studijų srityje,
  • Visuomeninė veikla.
  • Kita kandidatui palanki informacija

6. Kandidato nominacijai pristatymo dokumentai priimami kasmet iki asociacijos nurodyto termino.
7. Lietuvos durpių įmonių asociacija išnagrinėja ir įvertina pateiktus pasiūlymus bei savo išvadas pateikia Lietuvos durpių įmonių asociacijos Tarybai.
8. Galutinį sprendimą dėl Jurgio Vidmanto vardo garbės durpininko nominacijos skyrimo priima Lietuvos durpių įmonių asociacijos Taryba.
9. Nominacijos įteikiamos Lietuvos durpių įmonių asociacijos organizuojamame renginyje. Nominacijas įteikia Lietuvos durpių įmonių asociacijos Prezidentas arba prof. Jurgio Vidmanto giminaičiai.

Įdomūs faktai:

  • iš tamsių susiskaidžiusių durpių yra gaminama aktyvuota anglis, kuri naudojama skysčių, dujų bei brangiujų metalų filtravimui nuo teršalų, tai yra, ir maisto ir geriamo vandens ir vaistų pramonėje.
  • Mūsų senoliai, ypač vaikams, apsinuodijusiems maistu, duodavo suvalgyti medžio anglies, nes jau tada pastebejo, kad anglis mažina apsinuodijimo pasekmes.
  • Lietuvoje nuo senų laikų durpės buvo naudojamos kurui. Yra duomenų, kad dar 19 a. pradžioje ten, kur stigo miškų, buvo kasamos ir kurui naudojamos durpės.

Asociacijos naujienos

2017-06-13 Naujienos

Apie meilę durpėms

Apie meilę durpėms

Nuotaikingas filmukas apie atsakingą požiūrių į durpių gavybą ir darbuotojų gerovę.

2017-04-21 Naujienos

UAB Klasmann-Deilmann Šilutė skatina vietinį sportą  

UAB Klasmann-Deilmann Šilutė skatina vietinį sportą  

UAB Klasmann-Deilmann Šilutė jau ne pirmus metus remia įvairias vietos sporto šakas. Tokiu būdu įmonė prisideda prie Šilutės jaunimo užimtumo ir sveikos gyvensenos propagavimo. Šįkart įmonės dėmesio vėl sulaukė Šilutės krepšinio klubas.Asociacijos nariai / Durpių gamyba ir perdirbimas

Dr. Romas Pakalnis

Pagrindinė veikla - aplinkosauginiai moksliniai tyrimai.

Baloša

Pagrindinė bendrovės veikla yra durpių, kuro durpių gavyba ir pardavimas.

Klasmann-Deilmann Gedrimai

Pagrindinė bendrovės veikla yra durpių gavyba.

Sulinkiai

Pagrindinė bendrovės veikla yra durpių gavyba, perdirbimas ir prekyba.

Magma

Kietųjų naudingųjų iškasenų prognozavimas, telkinių paieška ir žvalgyba, kompiuterinis karjerų projektavimas, kasybos poveikio aplinkai vertinimas, ekogeologiniai tyrimai ir konsultacijos.

Sprendimas: Creative Partner