Kuro durpės

Kuro durpės skirstomos į:

  • Trupinines kuro durpes. Tai durpės, kūrenamos pramonės ir didesnių objektų katilinėse, pritaikius pakuras šiam kurui naudoti. Pagal šilumingumą artimos medienai.
  • Gabalines kuro durpes. Tai ekologiškai švarus kuras, tinkamas kūrenti kietam kurui pritaikytuose šildymo katiluose. pagal šilumingumą prilygsta medienai.
  • Durpių pusbrikečiai. Ekologiškai švarus buitinis kuras, gaminamas iš tinkamiausių kūrenimui žemapelkių durpių rūšies. Šilumingumas didesnis už medienos.

Techniniai reikalavimai kuro durpėms

Kuro durpės gaminamos iš žemapelkių, aukštapelkių arba tarpinių pelkių durpių. Aukštapelkių ir tarpinių pelkių durpių fizikinės bei cheminės savybės nurodytos LST 1957, o  žemapelkių, aukštapelkių ir tarpinių pelkių durpių kokybės rodikliai pateikti žemiau (Pagal LST 1986:2007)

RodiklisVnt.NormaNustatymo metodas
Susiskaidymo laipsnis % 44 - 70 LST 1957
Drėgnis, ne daugiau kaip % 55 LST CEN/TS 15296, LST CEN/TS 14774 - 1,
LST CEN/TS 14774 - 2, LST CEN/TS 14774 - 3
Peleningumas, ne daugiau kaip % 20 LST CEN/TS 15296, LST CEN/TS 14775

Gaminamos pirmos ir antros  rūšies kuro durpės. Jų kokybės rodikliai nurodyti žemiau

RodiklisVnt.Norma Nustatymo metodas
Drėgnis: Pirma rūšis Antra rūšis
Gabalinės kuro durpės, ne daugiau kaip % 45 45 LST CEN/TS 15296
Trupintinės kuro durpės, ne daugiau kaip % 52 52 LST CEN/TS 15296
Durpių pusbrikečiai, ne daugiau kaip % 25 30 LST CEN/TS 15296
Peleningumas
Gabalinės kuro durpės, ne daugiau kaip  
% 18 18 LST CEN/TS 15296
Trupintinės kuro durpės, ne daugiau kaip % 20 20 LST CEN/TS 15296
Durpių pusbrikečiai, ne daugiau kaip % 20 20 LST CEN/TS 15296
Didžiausias leidžiamas smulkių dalelių kiekis (dalelių, kurių skersmuo mažesnis negu 25 mm, masė)
Gabalinės kuro durpės, ne daugiau kaip    
% 15 30
Durpių pusbrikečiai, ne daugiau kaip % 15 20
Didžiausias leidžiamas stambių dalelių kiekis (gabalėliai, didesni negu 25 mm)
Trupintinės kuro durpės, ne daugiau kaip % 8 8

Durpių sudėtis

Degioje durpių kuro masėje 67-70% sudaro lakioji dalis (palyginimui – medžio atliekose – apie 85%). Cheminėje elementų sudėtyje vyrauja anglis (52%  - 65%) ir deguonis (26% - 36%). Nedidelę dalį sudaro vandenilis (5-6%), azotas (0,6-2,3%) ir siera (0,1-1,5%).
Kadangi durpės yra geologiniu požiūriu senesnis kuras nei mediena, durpėse yra kiek didesnis anglies/deguonies santykis (medienos jis yra 50 - 52%/40 - 44 %).
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad durpėse yra didesni azoto ir sieros kiekiai (medienoje jų yra atitinkamai 0,2 - 0,6 % ir 0,1 - 0,2%).
Pradinė lakiųjų medžiagų išsiskyrimo temperatūra yra 100-110° C. Durpių užsiliepsnojimo temperatūra 225° C.

Kuro durpių šilumingumas

Kuro durpėsVnt.Šilumingumo dydis
Gabalinės kuro durpės Kcal/kg 3000 - 4000
Trupininės kuro durpės
Durpių pusbrikečiai

Įdomūs faktai:

  • iš tamsių susiskaidžiusių durpių yra gaminama aktyvuota anglis, kuri naudojama skysčių, dujų bei brangiujų metalų filtravimui nuo teršalų, tai yra, ir maisto ir geriamo vandens ir vaistų pramonėje.
  • Mūsų senoliai, ypač vaikams, apsinuodijusiems maistu, duodavo suvalgyti medžio anglies, nes jau tada pastebejo, kad anglis mažina apsinuodijimo pasekmes.
  • Lietuvoje nuo senų laikų durpės buvo naudojamos kurui. Yra duomenų, kad dar 19 a. pradžioje ten, kur stigo miškų, buvo kasamos ir kurui naudojamos durpės.

Asociacijos naujienos

2017-06-13 Naujienos

Apie meilę durpėms

Apie meilę durpėms

Nuotaikingas filmukas apie atsakingą požiūrių į durpių gavybą ir darbuotojų gerovę.

2017-04-21 Naujienos

UAB Klasmann-Deilmann Šilutė skatina vietinį sportą  

UAB Klasmann-Deilmann Šilutė skatina vietinį sportą  

UAB Klasmann-Deilmann Šilutė jau ne pirmus metus remia įvairias vietos sporto šakas. Tokiu būdu įmonė prisideda prie Šilutės jaunimo užimtumo ir sveikos gyvensenos propagavimo. Šįkart įmonės dėmesio vėl sulaukė Šilutės krepšinio klubas.Asociacijos nariai / Durpių gamyba ir perdirbimas

Patyrio samana

Pagrindinė bendrovės veikla yra durpių gavyba, pardavimas, transporto paslaugos.

Laveksa

Pagrindinė bendrovės veikla yra durpių gavyba, pardavimas, transporto paslaugos.

Rėkyva

Pagrindinė bendrovės veikla yra durpių gavyba, perdirbimas ir prekyba.

Sulinkiai

Pagrindinė bendrovės veikla yra durpių gavyba, perdirbimas ir prekyba.

Poraistė

Pagrindinė bendrovės veikla yra durpių gavyba ir jų perdirbimas bei šiluminės energijos gamyba, naudojant kuro durpes ar kitą biokurą.

Sprendimas: Creative Partner