Apie durpių įmonių asociaciją „Lietuviškos durpės“

Durpių įmonių asociaciją „Lietuviškos durpės“ 1994 m. birželio 20 d. Steigimo sutartimi įkūrė BĮ UAB „Laukėsa – WTL“, valstybinė firma „Lietuvos durpės“, UAB „WTL – Weiss – Torf – Handels Gesellschaft“ filialas, AB „Durpeta“, UAB „Tyras“, UAB „Šilutės durpės“, UAB „Samana“ bei Gedrimų valstybinė durpių įmonė.

Steigimo metu asociacijai buvo nustatyti tokie uždaviniai:

 • tobulinti durpių pramonę ir durpynų eksploatavimą;
 • teikti informaciją;
 • apibendrinti asociacijos narių vidinę ekonominę informaciją, ją analizuoti ir palyginti su kitų įmonių informacija;
 • standartizuoti, klasifikuoti ir specializuoti produkciją ir gamybą;
 • analizuoti darbo kapitalo, prekių ir žaliavų rinkų poveikį tiesioginei asociacijos narių veiklai;
 • atstovauti asociacijos narių interesams valstybės valdžios institucijose ir teikti pasiūlymus;
 • padėti bendradarbiauti ekonominiais ir profesiniais klausimais su užsienio valstybių partneriais;
 • konsultuoti gamybos racionalizavimo ir ūkio plėtojimo klausimais;
 • organizuoti parodas, seminarus ir specialistų tobulinimąsi durpių gamybos, perdirbimo ir pardavimo klausimais;
 • koordinuoti materialinio ir techninio aprūpinimo klausimus.

Istorija ir faktai

1994 m. liepos 7 d. asociacija “Lietuviškos durpės” buvo įregistruota tuometinėje Vilniaus miesto valdyboje ir pradėjo savo veiklą. Pirmuoju asociacijos prezidentu buvo išrinktas valstybinės firmos „Lietuvos durpės“ direktorius Arvydas  Karklinis, kuris savo pareigas ėjo iki 1996 m. sausio 5 d., po jo - asociacijos prezidentu buvo išrinktas  Povilas Briedis, dirbęs beveik aštuonerius metus – iki 2004 m. liepos 15 d.  Jį pakeitė Vaidotas Šiaučiūnas, o 2005 m. kovo 22 asociacijos prezidentu išrinktas BĮ UAB „Laukėsa – WTL“ buvęs generalinis direktorius Albinas Černauskas.

2011 metų kovo 18 dieną asociacijos taryba prezidentu  išsirinko UAB „Klasmann-Deilmann Ežerėlis“ bendrovės vadovą Giedrių Kavaliauską.

Aukščiausias asociacijos valdymo organas yra Visuotinis narių susirinkimas, kurie dvejiems metams renka 5 narių Tarybą.

Vykdydama steigimo metu iškeltus uždavinius asociacija padeda savo nariams spręsti įvairias su durpių gavyba, gamyba ir prekyba susijusias problemas, tarpininkauja įmonėms bendraujant su Lietuvos valdžios institucijomis ir su užsienio partneriais. Siekiant palengvinti šį darbą bei skleisti informaciją apie

asociaciją 1997 m. buvo nuspręsta įstoti į Lietuvos pramonininkų konfederaciją, o nuo 2004 m. birželio 6 d. asociacija yra Tarptautinės durpių bendrijos IPS (International Peat Society ) narė, turinti IPS Nacionalinio komiteto statusą.

Taip pat asociacija glaudžiai bendradarbiauja su Europos durpių gamintojų asociacija EPAGMA (European Peat and Growing Media Association)ir su analogiškomis kaimyninių šalių – Latvijos, Estijos ir kt. asociacijomis.

Be kitos veiklos, asociacija taip pat organizuoja ir įvairius renginius savo nariams. Reguliariai vyksta asociacijos narių susirinkimai, kurių metu aptariami įvairūs nariams aktualūs klausimai, kviečiami dalyvauti Lietuvos valdžios institucijų atstovai, kurie paaiškina apie įvairių teisės aktų pasikeitimus ir pakitusius reikalavimus, keliamus durpių gavybos ir kitoms įmonėms, aptaria problemas, kurių kyla asociacijos nariams.

Vieno tokio susirinkimo metu 2006 m. rugsėjo 15 d. asociacijos narių iniciatyva siekiant pagerbti žymaus durpių mokslo Lietuvoje pradininko prof. Jurgio Vidmanto nuopelnus durpių mokslui ir pramonei bei norint paskatinti Lietuvos durpių mokslo ir pramonės šakos raidą buvo įsteigta Prof. Jurgio Vidmanto garbės durpininko nominacija.


Prof. Jurgio Vidmanto garbės durpininko nominacija

Prof. Jurgio Vidmanto garbės durpininko medalis

Ši nominacija skiriama už žymų indėlį į durpių mokslą, įdiegtas naujas ir efektyvias technologijas durpių pramonėje, žymų indėlį į žinių plėtrą, rengiant specialistus ir keliant jų kvalifikaciją. Apdovanotiesiems asmenims įteikiamas prof. Jurgio Vidmanto medalis, pažymėjimas ir piniginė premija.

Vienas iš svarbesnių asociacijos renginių – Baltijos šalių durpių gamintojų forumas (Baltic Peat Forum), kuris rengiamas kartu su Latvijos ir Estijos durpių gamintojų asociacijomis ir vyksta kiekvienais metais rugpjūčio pabaigoje.

Per visus asociacijos gyvavimo metus keitėsi ne tik asociacijos prezidentai, bet ir jos nariai. Keičiantis ekonominėms sąlygoms Lietuvoje dalis įmonių pakeitė savo teisinį status arba keitė pavadinimus, kitos buvo likviduotos. Šiuo metu asociacija vienija ne tik durpes gaminančias įmones, bet ir keletą įmonių, kurios užsiima durpių transportavimu, įvairių durpių įmonėms reikalingų įrengimų gamyba ir tyrimais.

Įdomūs faktai:

 • iš tamsių susiskaidžiusių durpių yra gaminama aktyvuota anglis, kuri naudojama skysčių, dujų bei brangiujų metalų filtravimui nuo teršalų, tai yra, ir maisto ir geriamo vandens ir vaistų pramonėje.
 • Mūsų senoliai, ypač vaikams, apsinuodijusiems maistu, duodavo suvalgyti medžio anglies, nes jau tada pastebejo, kad anglis mažina apsinuodijimo pasekmes.
 • Lietuvoje nuo senų laikų durpės buvo naudojamos kurui. Yra duomenų, kad dar 19 a. pradžioje ten, kur stigo miškų, buvo kasamos ir kurui naudojamos durpės.

Asociacijos naujienos

2017-06-13 Naujienos

Apie meilę durpėms

Apie meilę durpėms

Nuotaikingas filmukas apie atsakingą požiūrių į durpių gavybą ir darbuotojų gerovę.

2017-04-21 Naujienos

UAB Klasmann-Deilmann Šilutė skatina vietinį sportą  

UAB Klasmann-Deilmann Šilutė skatina vietinį sportą  

UAB Klasmann-Deilmann Šilutė jau ne pirmus metus remia įvairias vietos sporto šakas. Tokiu būdu įmonė prisideda prie Šilutės jaunimo užimtumo ir sveikos gyvensenos propagavimo. Šįkart įmonės dėmesio vėl sulaukė Šilutės krepšinio klubas.Asociacijos nariai / Durpių gamyba ir perdirbimas

Legra

Pagrindinė bendrovės veikla yra durpių gavyba.

Magma

Kietųjų naudingųjų iškasenų prognozavimas, telkinių paieška ir žvalgyba, kompiuterinis karjerų projektavimas, kasybos poveikio aplinkai vertinimas, ekogeologiniai tyrimai ir konsultacijos.

Baloša

Pagrindinė bendrovės veikla yra durpių, kuro durpių gavyba ir pardavimas.

Klasmann-Deilmann Laukėsa

Pagrindinė Bendrovės veikla yra durpių gavyba ir  perdirbimas.

Patyrio samana

Pagrindinė bendrovės veikla yra durpių gavyba, pardavimas, transporto paslaugos.

Sprendimas: Creative Partner